اقوام عراقی و سوری آواره با تشدید عملیات ضدداعش به مناطقشان بازمی گردند

15 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با تشديد عمليات ضدداعش در عراق و سوريه، قبايل و اقوامی که مجبور به ترک مناطق جنگی بوده اند، اکنون با تشکيل جلسات مختلف با رهبران قومی و مقام های محلی در حال برنامه ريزی برای بازگشت به سرزمين هايشان هستند.