رئیس بنیاد بهداشت روانی آمریکا: خودکشی قابل پیشگیری است

20 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دهم سپتامبر، بیستم شهریور روز جهانی پیشگیری از خودکشی است. سازمان جهانی بهداشت می گوید، هر ۴۰ ثانیه در جهان یک نفر جانش را با مرگی خود خواسته و عمدی از دست می دهد و به ازای هر یک نفر که می میرد، ۲۰ نفر دیگر، اقدام به خودکشی می کنند، اما ناموفق می ماند.