جایگزینی شیرین کننده مصنوعی پپسی های رژیمی

11 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کمپانی پپسی، اخیراً شیرین کننده آسپارتام را در پپسی های رژیمی خود، با قند مصنوعی دیگری جایگزین کرد. آنها می گویند با اینکار انتخاب بیشتر و سالم برای مصرف کنندگان فراهم کردند.