قطب دراویش گنابادی خواستار حفظ آرامش دراویش شد؛ توصیه به حکومت

02 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گلستان هفتم در منطقه پاسداران تهران که در روزهای گذشته شاهد درگیری نیروهای امنیتی با دراویش گنابادی بود امروز تا حدی آرامتر شده است. درخواست قطب دراویش گنابادی برای حفظ آرامش. بابک راد گزارش می دهد