آیا رقابت و اختلافات ایران و عربستان سعودی میتواند باعث نابودی اوپک شود؟

12 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آستانه نشست ششماهه روز پنجشنبه اوپک در وین، بسیاری از تحلیل گران میگویند که اوپک به یکپارچگی، همکاری بین اعضاء، رهبری، و استراتژی نیاز دارد، در غیر این صورت موجودیت این سازمان بیش از هر زمان دیگر در مخاطره است. گزارشی از بابک راد