چهارمین مورد خودکشی دانش‌آموزان در آبان ماه

28 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

با خودکشی یک دانش‌آموز ۱۶ ساله در خراسان جنوبی، تعداد خودکشی‌های دانش‌آموزان ایرانی در آبان امسال به چهار نفر رسید. با وجود پایین بودن تعداد خودکشی در ایران نسبت به میانگین جهانی بیشتر خودکشی ها در ایران برخلاف بسیاری از کشورهای جهان مربوط به جوانان و نوجوانان است. گزارش کوروش صحتی