نامه ۹۲ تشکل دانشجویی به روحانی در اعتراض به تداوم فضای تهدید و ارعاب در دانشگاهها

06 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بیش از ۹۰ تشکل دانشجویی در ایران در نامه ای به حسن روحانی خواستار برچیده شدن فضای امنیتی و غیر خودی خواندن دانشجویان در دانشگاههای ایران شدند.در این اطلاعیه مشترک آمده است " جو ارعاب و تهدید کماکان گریبان دانشگاه را گرفته است و به گونه های مختلف احساس می شود".