پنج ماه بعد از ریاست جمهوری، ماکرون در فرانسه با اعتصاب سراسری روبروست

18 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اعتصاب سراسری بخش خدمات عمومی در فرانسه روز سه شنبه سبب اختلال در فعالیت مدارس، بیمارستان ها و پروازهای داخلی آن کشور شد. در کالج وُلتِر در پاریس، دانشجویان با استفاده از سطل های زباله مانع از رفت و آمد شده اند.