شعار دانشجویان دانشگاه علامه تهران: نان، کار، آزادی

18 آذر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


تجمعات دانشجویی روز یکشنبه ۱۸ آذرماه در دانشگاه‌های مختلف از جمله دانشگاه‌های  تهران و علامه طباطبایی ادامه یافت. دانشجویان در این تجمعات از اعتراضات کارگری حمایت کردند.