کارگران دست‌کم پنج مجتمع صنعتی و پتروشیمی دست به اعتصاب زده‌اند

14 مرداد 1399