اهمیت آموزش چند فرهنگی در مهدکودک ها

31 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برنامه خیابان زندگی در گفتگو با آیتک آژنگ زاد، موسس و مدیر مدرسه "یکی بود یکی نبود" در نیویورک به آموزش چند فرهنگی به بچه ها و نقش نیروی کارآمد و تحصیل کرده در اداره مهد کودک ها و محیط های آموزشی پرداخت.