جوانی و اوقات فراغت در ایران

03 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بیش از۱۶ میلیون جوان ایرانی با ساعت های متمادی فراغت روبرو و معمولا نمی توانند بهره مناسبی از آن ببرند، زیرا که برنامه ریزی برای اوقات فراغت وابسته به عوامل گوناگونی است که بسیاری از این عوامل از کنترل جوانان خارج است. گزارشی در برنامه خیابان زندگی.