بیماری های قلبی قاتل خاموش آمریکایی ها

23 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

انتشار نتایج یک پژوهش کشوری در سال ۲۰۰۳ نشان داد که بیماری قلبی قاتل خاموش آمریکایی هاست و برخلاف باورهای جاافتاده بیشترین قربانیان آن زنان ۴۰ تا ۵۰ ساله اند نه مردان بالای ۷۰ سال.