با هم می توانیم فاصله ها را کاهش دهیم

18 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

باهم، می توانیم فاصله ها را کاهش دهیم، شعار امسال روز جهانی هموفیلی است. در اغلب كشورها ۱۳ تا ۱۸ نفر در هر ۱۰۰ هزار مرد مبتلا به بیماری هموفیلی هستند که از طریق ژن ها به ارث می رسد. در ایران بالغ بر ۷۳۱۹ بیمار شناسایی شده اند. گزارشی در برنامه هفتگی خیابان زندگی.