هفت میلیارد رویا، یک کُره و رعایت مصرف

20 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پنجم ژوئن برابر با پانزدهم خرداد، روز جهانی محیط زیست است که امسال با شعار«هفت میلیارد رویا، یک کُره و رعایت مصرف» در سراسر جهان برگزار شد. گزارشی در همین باره در برنامه خیابان زندگی