انتشار تصاویر کودکان زندانیان سیاسی و اجتماعی در شبکه های اجتماعی

25 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در کنار افزایش روزافزون قدرت و تاثیر شبکه های اجتماعی بر فعالیت های سیاسی واجتماعی نگرانی برخی از فعالان حقوق کودک درباره انتشار تصاویر وحضور کودکان زندانیان سیاسی یا اجتماعی در اینگونه فضاها نیز بیشتر می شود. گزارش برنامه هفتگی خیابان زندگی