زندگی مردم در شرق اوکراین

16 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نبرد در شرق اوکراین دستیابی به صلح را دشوار کرده و این در حالیست که غیرنظامیان جنگ زده در آتش جنگ متقابل گیر افتاده اند. گزارشی در برنامه خیابان زندگی