رقیب جدی تلویزیون دولتی ایران

07 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شبکه نمایش خانگی رقیب جدی تلویزیون دولتی ایران شده است. مدیران تلویزیون دولتی این ارزیابی را انکار می کنند؛ اما کارشناسان فرهنگی می گویند چون نهادهای دولتی هنوز به این حوزه پا نگذاشته اند، شبکه نمایش خانگی ایران تا اطلاع ثانوی بازار واقعی امن بخش خصوصی شده است. گزارشی در برنامه خیابان زندگی.