نوروز و حاشیه نشینان شهرها

28 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شاید ایام عید زمان مناسبی باشد تا کمی دقیق تر به مشکلات حاشیه نشینان شهری که در آن زندگی می کنیم، بپردازیم. گزارشی در برنامه ویژه نوروزی خیابان زندگی صدای آمریکا