سه تجارت کوچک در نیویورک

20 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

۲۳ میلیون تجارت کوچک در آمریکا فعال هستند. در برنامه هفتگی خیابان زندگی این هفته بینندگان با سه تجارت کوچک در نیویورک آشنا شدند.