روابط جنسی و تاثیر پورنوگرافی در گفتگو با دکتر فوژان زینی

31 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رضایتمندی از روابط جنسی چیست؟ غریزه و احساسات و عواطف چه نقشی در این نوع روابط دارند؟ تاثیر رضایتمندی زوج ها بر روحیه و روابط این زوج ها و اثر مراجعه زوج ها به سایتهای پورن بر نوع روابط آنها چیست؟ گزارش برنامه خیابان زندگی