نمایشی از مبارزه با آلودگی هوا در سئول

10 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سئول پایتخت کره جنوبی تلاش آن کشور برای کاهش آلودگی هوا، افزایش بهره وری انرژی و بهبود محیط زیست شهری را به نمایش گذاشت. گفتگو با شهردار سئول در گزارشی از برنامه خیابان زندگی صدای آمریکا.