مدارک تحصیلی که خرید و فروش می شوند

17 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در همه جای دنیا کسانی هستند که ترجیح می دهند بجای تلاش برای دریافت مدرکی تحصیلی پول پرداخت کنند. یکی از گزارش های این هفته برنامه خیابان زندگی در ارتباط با خرید و فروش مدارک جعلی در داخل و خارج ایران و دلایل و اثرات آن بود