عوامل اصلی تصمیم دولت در فروش سربازی در ایران

30 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با دکتر رضا قریشی، استاد دانشگاه در ایالت نیوجرسی آمریکا، درباره عامل اصلی تصمیم دولت در فروش سربازی و رابطه این تصمیم با فقر در برنامه خیابان زندگی به گفتگو نشستیم