حساسیت مذاهب نسبت به تصاویر مقدسین

21 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تروریست هایی که ماه گذشته ۱۲ نفر را در دفتر نشریه شارلی ابدو کشتند، از پخش کاریکاتورهای پیامبر اسلام در مجله خشمگین بودند.خبرنگار صدای آمریکا از یک موزه هنر در واشنگتن دیدن کرده و میگوید حساسیت به تصویرکشیدن شخصیتهای مذهبی تنها منحصر به پیروان دین اسلام نیست.