پیوندهای بیوشیمی میان انسان و سگ

10 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سگ‌ها در ارتش خدمت می‌کنند، با پلیس همکاری می‌کنند، عصای دست افراد نابینا و معلول هستند؛ و هزاران ساله که همراه و دوست با وفای ما آدمها هستند. اثرات ارتباط انسان با حیوانات بر بهبود سلامت انسان امروزه یک واقعیت علمی است.