پروژه ساخت مهدکودک در زندان ها

03 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برنامه خیابان زندگی گفتگویی داشت با دکتر پیمان رئوفی، مدیر بنیاد کودک در مورد ساخت مهدکودک در چند زندان در ایران.