گفتگوهای هسته ای از نگاه ایرانیان مقیم آمریکا

17 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نظرها نسبت به امکان توافق نهائی ایران با قدرتهای جهانی، مسئولان اصلی شکست احتمالی مذاکرات و نتایج توافق احتمالی یکسان نیست. برنامه خیابان زندگی این هفته در گزارشی نظرات چندین ایرانی مقیم آمریکا در رابطه با گفتگوهای هسته ای را منعکس کرد.