اهمیت رضایتمندی زوج ها از روابط جنسی

31 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اهمیت رضایت مندی زوج ها از روابط جنسی موضوع یکی از گزارش های این هفته برنامه خیابان زندگی صدای آمریکا بود.