نکات مهم درباره بیماری پوکی استخوان

31 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

نیمی از زنان و یک چهارم مردان بالای ۵۰ سال، در مقطعی از زندگی، به دلیل پوک شدن استخوان هایشان، دچار شکستگی و عواقب ناگوار آن می شوند. ماه مه میلادی ماه افزایش آگاهی درباره این بیماری ست.گزارشی در همین باره در برنامه خیابان زندگی.