دولت اوباما و فرصت های برابر تحصیل دختران

31 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دولت آقای اوباما برای بالا بردن توان زنان و دختران از طریق آموزش ابتکاری به خرج داده چون تلاش برای فراهم کردن امکان حضور دختران در مدارس در تمام کشورها را یکی از اولویت‌های سیاست خارجی آمریکا اعلام کرده. برنامه خیابان زندگی در این هفته سعی کرده تا تلاش های میشل اوباما را در این راه نشان دهد.