ویژگی های هنری جشن نوروز

28 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

موسیقی، رقص، ترانه های عامیانه، نمایش های روحوضی و حضور حاجی فیروز در کوچه و خیابان ها از ویژگی های فرارسیدن جشن نوروز و آغاز سال نو در فلات ایران است. گزارشی از برنامه هفتگی خیابان زندگی صدای آمریکا