کارفرمایانی که زنان متاهل را استخدام نمی کنند

23 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وزیر تعاون،کار و امور اجتماعی دولت روحانی از سونامی بیکاری در ایران حرف می زند.آمار نشان می دهد که برای زنان مخصوصا زنان تحصیلکرده شرایط به مراتب بدتر است.میانگین بیکاری زنان در سال ۹۲ دو برابر مردان بوده.علی ربیعی می گوید؛کارفرمایان مخصوصا در بخش خصوصی از استخدام زنان متاهل حتی خودداری هم می کنند.