نمایشگاه پنج هزار سال پوشش زنان ایران در نیاوران

21 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برای نخستین بار نمایشگاه پنج هزار سال پوشش زنان ایران زمین در کاخ نیاوران به نمایش درآمد.گزارشی در برنامه خیابان زندگی در مورد همین نمایشگاه پخش شد.