گفتگو با یک کتابدار باسابقه در آمریکا

23 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مینا عبداللهیان کتابدار باسابقه در فرسنوی کالیفرنیا از خدماتی که کتابخانه های عمومی به مردم این شهر ارائه می دهند و تاثیر فناوری دیجیتالی در خدمات رسانی به شهروندان نابینا یا ناتوانان سخن گفت