پیام میشل اوباما به دختران کامبوجی

06 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

خانم اوباما درادامه سفر خود به خاور دور، که به منظور معرفی و ترویج برنامه «بگذارید دختران بیاموزند» انجام گرفت، در کامبوج با گروهی از دختران دانش آموز ملاقات سخنان بانوی اول آمریکا آغازگر برنامه این هفته خیابان زندگی بود.