مرگ سالانه ۶۰۰ هزار نفر در اثر مالاریا

17 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

سازمان ملل متحد می گوید، به رغم تلاش های موفق بین المللی در کنترل مالاریا، جهان در نیمه راه ریشه کنی مالاریا قرار دارد. مالاریا، بیماری شایع مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیری است و هرسال بیش از ۶۰۰ هزار نفر جان خود را در اثر این بیماری از دست می دهند. گزارشی در برنامه هفتگی خیابان زندگی صدای آمریکا.