ابراهام لینکلن از زبان همسرش

17 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امسال صدو پنجاهمین سالگرد ترور شانزدهمین رئیس جمهوری آمریکا ابراهام لینکلن است که در ۱۴ آوریل ۱۸۶۵ در تئاتر فورد در پایتخت آمریکا ترور شد. خیابان زندگی گزارشی از نمایشی به نام بیوه لینکلن در مورد این رویداد تاریخی را پخش کرد.