کمپین آزادی های یواشکی زنان در ایران در گفتگو با لیلی نیکونظر، روزنامه نگار

24 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در یکسالگی کمپین آزادی های یواشکی زنان در ایران لیلی نیکونظر، روزنامه نگار و پژوهشگر مطالعات اجتماعی و فرهنگی در برنامه خیابان زندگی به تحلیل عملکرد و دستاورد این کمپین پرداخت.