گفتگو با لیلی نیکونظر- قسمت دوم

18 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گفتگوی برنامه خیابان زندگی صدای آمریکا با لیلی نیکونظر، فعال حقوق زنان در مورد عملکرد و دستاوردهای کمپین آزادی یواشکی زنان در اولین سالگرد فعالیتش.