نگاهی به وضعیت اقتصادی کنیا در پژوهش موسس بلومبرگ

06 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پژوهش جديد مؤسسه بلومبرگ، کنيا رو در فهرست ۲۰ کشوری قرار داده که سريع‌ترین رشد اقتصادی در دنيا را دارند. یکی از گزارش های این هفته برنامه خیابان زندگی در مورد کنیا و رشد اقتصادی آن کشور بود..