بالارفتن میزان اشتغال در آمریکا

28 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بنا به گزارش‌ها، صاحبان مشاغل در ماه فوریه ۲۹۵ هزار نفر رو به فهرست حقوق‌بگیراشون اضافه کردند. این رقم، بیشتر از ۲۴۰ هزار شغلی بود که کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده بودند. گزارشی در برنامه هفتگی خیابان زندگی