ابتکار یک زن کارآفرین هندی

17 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برنامه خیابان زندگی این هفته در یکی از گزارش های خود به ابتکار موفقیت آمیز یک زن کارآفرین هندی پرداخته است.