بازی بزرگ ایران در ونیز

20 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ایران با آثار بیش از ۴۰ هنرمند و راه اندازی نمایشگاهی به نام «بازی بزرگ» در غرفه ای دو هزار متری حضوری پررنگتر از سالیان گذشته در شصت و پنجمین نمایشگاه دو سالانه هنر ونیز با شعار «آینده های همه جهان» داشت. گزارشی در برنامه خیابان زندگی