افت ۵۳ درصدی فروش فیلم های نوروزی

09 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فیلمهای نوروزی امسال از فروش مورد نظر تهیه کنندگانشان برخوردار نبودند. بنا به آمار رسمی فروش فیلمهای نوروزی امسال در قیاس با فروش سال گذشته با افت ۵۳ درصدی روبرو شد. گزارشی در برنامه خیابان زندگی صدای آمریکا.