گفتگو با شیوا محبوبی در مورد پروژه ساخت مهدکودک در زندان ها

03 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در برنامه خیابان زندگی گفتگو با شیوا محبوبی، زندانیانی سیاسی پیشین در مورد ساخت مهدکودک برای کودکانی که به ناچار مهمترین دوران باروری و رشد خود رو با مادران زندانی شان در زندان ها می گذرانند.