گفتگو با دکتر رواندوست درباره شیوه های استراحت کردن و اهمیت آن

06 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

این هفته در برنامه هفتگی خیابان زندگی دکتر وحید رواندوست، روانشناس ساکن سوئد روانشناسی استراحت رو تعریف کرد و به این سوال پاسخ داد که چه زمانی برای استراحت فکری و جسمی نیاز است.