راهکارهای معضل کودکان کار در ایران

28 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک کارشناس مسائل کودکان از تهران در مورد ریشه های کار اجباری کودکان در ایران و راه کارهای حل این پدیده اجتماعی در برنامه خیابان زندگی صحبت کرد.