گفتگو با علی اکبر مهدی در مورد حاشیه نشینی در شهرها

28 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ویژه برنامه نوروزی خیابان زندگی علی اکبر مهدی، جامعه شناس ساکن لس آنجلس به این سوال ها پاسخ داد: حاشیه نشینان چه بخشی از اجتماعات شهری هستند ؟ چگونه این مناطق در گوشه و کنار شهرها بوجود می آیند؟ راه کارهای کاهش این حاشیه نشینی ها چیست؟