نگاهی به خرید و فروش مدارک تحصیلی در گفتگو با احمد مدادی

17 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برنامه خیابان زندگی در گفتگو با احمد مدادی، عضو پیشین کانون صنفی معلمان به دلایل و پی آمدهای افزایش خرید و فروش مدارک تحصیلی در ایران پرداخت.